با توجه به اینکه نزدیک به ۱۲۰ سال از زمان آغاز تاریخچه شرکت دورقی به عنوان یک شرکت بازرگانی می گذرد، مدیران این شرکت همیشه با دیدی راهبردی، تصمیم گرفته و حرکت نموده اند و سعی کرده اند از گذشته تجربه کسب کنند.

در حالیکه در اواخر قرن خورشیدی حاضر به سر می بریم کماکان آنچه موفقیت شرکت را ادامه دار می کند، مدیریت استراتژیک هیئت رئیسه دورقی است که سعی نموده همگام با تغییرات پیش رفته و از قدرت تجربه بلند مدت و پیش بینی خود استفاده نماید.

چشم انداز راهبردی دورقی در حال حاضر برای دستیابی به اهداف بلند مدت زیر گذارده شده است:

  1. پیش بینی آینده تکنولوژیک صنعت حمل و نقل بین المللی و پیشروی در جهت همگامی با آن و سعی در پیشگامی در آن ها در ایران

  2. حرکت هر چه قدرتمندتر در جهت انتقال دانش روز حمل و نقل بین المللی در میان بازرگانان از طریق وبلاگ دورقی و مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

  3. پیشگامی در ساده سازی فرآیند حمل و نقل از طریق خدمات آنلاین از جمله استعلام، ثبت سفارش، ثبت اسناد حمل، پرداخت و غیره به منظور ارائه خدمات سریعتر و دقیقتر، بدون صرف وقت دوچندان برای صاحبان کالا