جاده
بار شما را از درب کارخانه تحویل می گیریم و سپس آن را برای حمل دریایی به بندر می رسانیم جایی که کانتینر آماده بارگیری آن است.
دریا
در بندر پس از انجام کارهای گمرکی محموله شما را در کانتینر بارگیری می نماییم و کانتینر را سوار کشتی از پیش تعیین شده می کنیم.
آسمان
گاه پیش می آید به علت حساسیت محموله و یا کمبود زمان به جای حمل دریایی و یا پس از اتمام حمل دریایی،محموله را با هواپیما به مقصد می رسانیم.
این پروژه به اشتراک گذاشته شد 0 بارها
00
درباره فروشگاه

 Ali Karim

  (7 مقالات نوشته شده توسط)

Ali Karim