شاخص های اقتصادی صنعت حمل و نقل دریایی (قسمت دوم: Harpex)

توسطdouraghi 2 ماهپیش

 

شرکت هارپر پیترسون

شرکت هارپر پیترسون

اما شاخص مهم دیگری که در صنعت حمل و نقل کانتینری به عنوان یکی از مهم ترین اجزای حمل و نقل بین المللی، کاربرد فراوانی دارد و بسیاری از خطوط برای تحلیل های اقتصادی خود از آن استفاده می کنند، شاخص [۱]Harpex  است.

این شاخص که توسط شرکت چارترینگ هارپر پیترسون انگلیس به صورت هفتگی منتشر می شود به واقع از نرخ کرایه اجاره زمانی کشتی های کانتینر بر در ۹ کلاس متفاوت ذیل بدست می آید.

 

۸۵۰۰

۶۵۰۰

۴۲۵۰

۳۵۰۰

۲۷۰۰

۲۵۰۰

۱۷۰۰

۱۱۰۰

۷۰۰

معادل یک کانتینر ۲۰ فوت (TEU)

۲۴

۲۴

۲۲

۲۱

۲۰

۱۹

۱۸

۱۷

۱۷

سرعت (گره)

 

شاخص هایی که به صورت هفتگی منتشر می شوند به واقع میانگین نرخ کرایه اجاره زمانی کشتی های کانتینربر در کلاس های مختلف را شامل می شوند. اما در شاخص هارپکس نرخ هایی با نام نرخ های پایه وجود دارند که به صورت سالیانه محاسبه می شوند. در حقیقت این نرخ ها مجموع هزینه سرمایه ای[۲] (نرخ سود بانکی سرمایه+ نرخ بازگشت سرمایه) و هزینه عملیات کشتی را با توجه کلاس آن در برمی گیرند.

اما برای اینکه در پایان هفته بتوانیم تشخیص دهیم هر کدام از کلاس ها چه میزان از سهم بازار را در اختیار خود قرار داده اند باید از وزن هر کدام از شاخص ها به صورت جداگانه استفاده کنیم که محاسبه آن دو مرحله دارد.

  1. محاسبه تعداد کل ناوگان بکارگیری شده در هر کلاس (این تعداد تنها شامل کشتی هایی می شود که در دسترس بازار قرار داشته اند و کشتی های سفارش داده شده و یا آنهایی که به صورت موقت معطل (Laid Up) شده اند محاسبه نمی شوند. برای راحتی در انجام این کار به روش ذیل این تعداد کل محاسبه می شوند.

کلاس کشتی

سال مورد محاسبه

۱ و ۲

سال قبل

۳ و ۴

۲ سال قبل

۵ و ۶

۳ سال قبل

۷ و ۸ و ۹

۴ سال قبل

  1. بعد از محاسبه تعداد کل ناوگان مقدار بدست آمده باید در نرخ پایه سال جاری ضرب شود تا شاخص کل هر کلاس بدست آید. در نهایت برای بدست آوردن وزن (سهم) هر کلاس از کل شاخص کل تقسیم بر مجموع

شاخص کل کلاس ها می شود. به طور مثال در ذیل موارد محاسبه شده برای سال ۲۰۰۴ را مشاهده می کنیم.

کلاس

ظرفیت (teu)

سال پایه

تعداد ناوگان

میانگین نرخ پایه سال ۲۰۰۳-۲۰۰۱

 

شاخص کل

(ارزش نرخ)

وزن شاخص

۱

۹۹۹-۷۵۰

۲۰۰۳

۱۱۹

۹.۸۶۷

۱.۱۷۴

۸.۴%

۲

۱۲۹۹-۱۰۰۰

۲۰۰۳

۲۰۶

۱۱.۲۹۵

۲.۳۲۶

۱۶.۷%

۳

۱۶۹۹-۱۳۰۰

۲۰۰۲

۲۰۱

۱۲.۹۰۵

۲.۵۹۳

۱۸.۶%

۴

۱۹۹۹-۱۷۰۰

۲۰۰۲

۱۰۵

۱۴.۳۵۵

۱.۵۰۷

۱۰.۸%

۵

۲۲۹۹-۲۰۰۰

۲۰۰۱

۸۲

۱۵.۵۰۳

۱.۲۷۱

۹.۱%

۶

۲۹۹۹-۲۳۰۰

۲۰۰۱

۱۳۳

۱۷.۲۷۳

۲.۲۹۷

۱۶.۵%

۷

۳۹۹۹-۳۰۰۰

۲۰۰۰

۸۹

۱۹.۹۷۸

۱.۷۷۸

۱۲.۸%

۸

-۴۰۰۰

۲۰۰۰

۴۳

۲۲.۹۵۹

۹۸۷

۷.۱%

 

اهمیت شاخص هارپکس برای مالکین

 

مالکین خطوط کشتیرانی در زمانی که شاخص های کل، مسیر صعودی را در پیش می گیرند، به منظور استفاده از شرایط بازار و ماندن در عرصه رقابت با دیگر خطوط، با توجه به وزن شاخص کلاس های مختلف تصمیم به سفارش کشتی های جدید به شرکت های کشتی سازی می دهند و در همین زمان سعی می کنند ظرفیت کانتینرهای خود را با توجه ظرفیت کشتی و تقاضا افزایش دهند. گرچه در چند سال اخیر و با توجه به اینکه مالکین در سالهای اوج شکوفایی اقتصاد جهانی سفارش کشتی های بزرگ و بیشتری را دادند و درست چند سال بعد از آن و در هنگام رویارویی با بحران اقتصادی میزان تقاضا به شدت افت نمود، بسیاری از ناوگان ها و ظرفیت های کانتینری معطل ماندند و یا برای اوراق فرستاده شدند. همین افزایش بی رویه عرضه حتی بعد از عبور از بحران باعث شد شاخص ها توانایی رشد چندانی نداشته باشند و در نهایت بسیاری از خطوط یا ورشکست شدند یا تصمیم به تشکیل اتحادهای مختلف دادند و یا با یکدیگر ادغام شدند. البته این موضوع از اهیمت این گونه شاخص ها نمی کاهد.

اهمیت شاخص هارپکس برای شرکت های حمل و صاحبان کالا

اهمیت این شاخص البته بیشتر برای شرکت های حمل، بارفرابران و صاحبان کالا می باشد؛ زیرا می توانند با استفاده از نرم افزارهای اقتصادی سری زمانی به پیش بینی نرخ های احتمالی آینده برسند. مسلما زمانی که کفه ترازو به سمت بخش تقاضا سنگینی کرایه های حمل افزایش پیدا می کنند و درست بالعکس آن هنگامی که عرضه در بازار زیاد باشد کرایه ها مسیر نزولی به خود می گیرند و دقیقا به همین دلیل است که خطوط کشتیرانی تصمیم گرفتند با اتحاد با یکدیگر و کنترل میزان عرضه مسیر شاخص ها را تا حدی تحت نفوذ داشته باشند.

 

 

[۱] Harper Peterson Index

[۲] Capital Cost

دسته بندی ها ::
  تحلیل اقتصادی, حمل و نقل کانتینری
این پست به اشتراک گذاشته شد 0 بارها
 100

لغو پاسخ

لطفاً ایمیل درگاه پرداخت خود را وارد کنید .