با ما در تماس باشید

برای مشاوره در مورد حمل های خود می توانید از طریق اطلاعات ذیل با ما تماس بگیرید

سری به ما بزنید

دفتر مرکزی (تهران - ایران) شرکت دورقی (با مسئولیت محدود) تهران، میدان هفت تیر، خیابان غفاری، پلاک ۲۰، ساختمان دورقی صندوق پستی: ۱۴۱۵۵--۳۸۳۹

تماس بگیرید

۸۸۳۰۲۰۶۶-۸ (۹۸۲۱+) ۸۸۱۴۰۸۲۹(۹۸۲۱+) ۰۹۳۰۷۳۰۷۹۴۰ (۹۸+) (۶۱۷)۸۸۳۰۲۰۶۶ (۹۸۲۱+)FAX

ایمیل بزنید

Douraghi@douraghi.com Karim@Douraghi.com

برای دریافت نرخ حمل دقیقتر این فرم را پر کنید.