قوانین و قواعد بارنامه

توسطAli Karim 9 ماهپیش

مقدمه
بارنامه یکی از مهمترین اسناد در تجارت بین الملل شناخته می شود. پیش تر بازرگانان و یا مسافرانی که نمی خواستند محموله های با ارزش خود را در حین سفر با خود حمل کنند، آنها را تحویل کشتی ها می دادند و در ازای آن، بارنامه ای که حکم رسید دریافت کالا را داشت، تحویل می گرفتند. اما بعدتر دو کاربرد مهم دیگر نیز به آن افزوده شد که باعث شد تبدیل به یکی از مهمترین و حساس ترین اسناد در بازرگانی شود. اول، قابلیت معامله داشتن و دوم مدرک قرارداد حمل. البته در مورد قابل معامله بودن باید گفته شود تنها بارنامه هایی که در قسمت گیرنده، “به دستور” (To Order of) ذکر شده است این قابلیت را دارند و در مورد گواه قرارداد حمل نیز طبق بند (۳)۳ لایحه حمل کالا از طریق دریا (۱۹۹۲) (COGSA) بارنامه بعد از صدور، مدرک به ظاهر قاطع (Prima Facie Evidence) می باشد و دارنده آن می تواند مدرکی خلاف آنچه در قواعد بارنامه ذکر شده است برای دادگاه بیاورد اما به محض پشت نویسی آن و انتقال به شخص سوم مدرک تمام قاطع محسوب می شود و هرآنچه در آن آمده است عین قرارداد حمل می باشد.

در این مقاله سعی داریم به صورت خلاصه قواعد و شرایط بارنامه را مورد مطالعه قرار دهیم. قواعدی که در ادامه ذکر می شوند مربوط به یکی از برترین خطوط جهان می باشد که طبق قوانین لاهه تنظیم شده است. (تصویر آن در انتها آمده است)

 


فهرست شرایط و قواعد

بند ۱ – حدود اجراء

بند ۲- تعاریف

بند ۳ – قبول این بارنامه

بند ۴ – حدود اجرایی این بارنامه

بند ۵ – قوانین حاکم

بند ۶ – ضمانت

بند ۷ – مصونیت ها و حدود مسئولیت های پیمانکار

بند ۸ – مسئولیت حمل کننده: بندر به بندر

بند ۹ – مسئولیت حمل کننده: حمل چند وجهی

بند ۱۰ – دیگر مسئولیت ها

بند ۱۱ – کانتینر های پر شده توسط فرستنده

بند ۱۲ – بازرسی کالا

بند ۱۳ – حمل کالای خاص

بند ۱۴ – مسئولیت های بازرگان/فرستنده

بند ۱۵ – توضیحات فرستنده مربوط به کالا

بند ۱۶ – آتش سوزی

بند ۱۷ –  کرایه حمل و دیگر هزینه ها

بند ۱۸ – حق حبس کالا

بند ۱۹ – بارچینی و بارگیری روی عرشه

بند ۲۰ – احشام

بند ۲۱ – روش ها و مسیرهای حمل

بند ۲۲ – موارد موثر بر نحوه اجرا

بند ۲۳ – کالای خطرناک

بند ۲۴ – اعلامیه ورود و تحویل

بند ۲۵ – کانتینر دربست دارای چند بارنامه (گیرنده)

بند ۲۶ – خسارت همگانی و عملیات نجات

بند ۲۷ – طرح دعوی علیه حمل کننده

بند ۲۸ – تحدید مسئولیت ها

بند ۲۹ – تغییر در بارنامه

بند ۳۰ – اعتبار

بند ۳۱ – خطوط کانتینری

بند ۳۲ – طرفین مقصر در تصادم

بند ۳۳ – قرارداد اجاره کشتی

 

طبق بند ۱ شرایطی که در ادامه ذکر می شود در تمام شیوه های حمل از جمله یک وجهی و چند وجهی کاربرد خواهد داشت.

طبق بند ۲ تعاریف طرف های قرداد تشریح می شود؛

حمل کننده: شخصی که بارنامه را ممهور و امضا می نماید.

کشتی: شامل تمامی انواع کشتی مادر، فیدر، بارج، دوبه، وسیله حمل دریایی و یا هرگونه وسیله دریایی دیگر که یا به صورت دربست یا قسمتی از آن اجاره شده و یا متعلق به حمل کننده یا شخص دیگری می باشد.

فرستنده: شخص مذکور در بارنامه که محموله را برای حمل به حمل کننده تحویل داده است.

بازرگان: شامل تمامی طرف ها اعم از فرستنده، گیرنده، مالک، تحویل گیرنده، دارنده بارنامه می باشد.

حمل: قسمت یا تمامی مراحل حمل محموله مذکور در بارنامه.

محموله بندر به بندر: حمل محموله از بندر مبدا (مذکور در بارنامه) به بندر مقصد (مذکور در بارنامه)

محموله (کالا): قسمت یا تمامی محموله تحویل گرفته شده از فرستنده که شامل هر کالایی است که متعلق به حمل کننده یا نماینده اش نیست.

کانتینر: شامل هر گونه کانتینر، تریلر، تانک های قابل حمل، پالت یا هر گونه وسیله دیگر که بشود کالا ها را در آن قرار داد.

پیمانکار: شامل مالکان، اجاره کنندگان و اپراتورهای زمینی، دریایی، هوایی، بارچینی، بندری و غیره که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط حمل کننده به کار گرفته شده اند.

حمل چند وجهی: استفاده از حداقل دو روش حمل.

تحویل کالا: ۱) تحویل کالا به گیرنده، ۲) تحویل کالا به گیرنده با توجه به این بارنامه، قانون و یا قانون تجارت کشور محل تحویل، ۳) تحویل کالا به هر مسئول و یا هر طرف سومی که بر اساس قانون کشور محل تحویل، کالا باید به او تحویل شود.

طبق بند ۳ بارنامه، شخص تحویل گیرنده بارنامه در صورت قبول بارنامه ، تماما محدود به شرایط نوشته شده بر روی و پشت بارنامه و همچنین شرایط کرایه حمل می باشد و موظف است آنها را آنچنان که به صورت کتبی قبول نموده است، رعایت نماید.

طبق بند ۴ این بارنامه مدرک قرارداد حمل از زمان دریافت کالا در مبدا تا زمان تحویل کالا در مقصد طبق بند ۲ می باشد.

طبق بند ۵ قانون حاکم بر بارنامه و قرارداد حمل، قوانین کشور محل ثبت شرکت حمل کننده می باشد.

طبق بند ۶ در صورتی که بازرگانی که مالک کالا نیست با حمل کننده قرارداد ببندد، تضمین می نماید این کار را با اجازه و از طرف مالک کالا انجام داده است.

طبق بند ۷ الف) حمل کننده، بازرگان را از هرگونه طرح دعوی یا شکایت علیه پیمانکاران خود باز میدارد و در عین حال پیمانکار را مشمول محدودیت ها و حقوق تحت این بارنامه قرار می دهد و اذعان می دارد که تنها خودش طرف او می باشد و ب) به هیچ شخص دیگری به جز بازرگان اجازه طرح دعوی علیه حمل  کننده را نمی دهد.

طبق بند ۸، حمل کننده در حمل بندر به بندر خود را در برابر هرگونه مسئولیت در قبال خسارت به کالا قبل از رد شدن کالا از ریل کشتی در بندر مبدا و پس از رد شدن کالا از ریل کشتی در بندر مقصد مصون می دارد و در مورد هر گونه خسارت در محدوده زمانی مسئولیتش خود را شامل قانون لاهه (۱۹۲۴) و قانون دریانوردی ایران (۱۹۶۵) می داند.

طبق بند ۹ مسئولیت حمل کننده در حمل چند وجهی به شرح ذیل می باشد.

خسارت در زمان حمل دریایی: طبق قانون دریانوردی ایران (۱۹۶۵) و کنوانسیون بین المللی یکسان سازی قواعد بارنامه (لاهه) (۱۹۲۴) رفتار شود.

خسارت در زمانی دیگر به جز حمل دریایی:  مشمول کنوانسیون حمل جاده ای (CMR) ، حمل ریلی (CIM) و حمل هوایی (۱۹۲۹ ورشو) می باشد.

خسارت در زمان نامعلوم: طبق بند ۹ (الف) این بارنامه، حمل کننده تنها در صورتی که ثابت شود خسارت و زیان، ناشی از غفلت یا خطای حمل کننده و یا خدمه اش بوده، مسئول می باشد و ملزم به پرداخت ۱۰۰ پوند استرلینگ برای هر بسته یا کانتینر می باشد.

طبق بند ۱۰ دیگر مسئولیت های حمل کننده به شرح ذیل می باشد:

تاخیر: حمل کننده هیچ گونه مسئولیتی در قبال تاخیر در تحویل کالا و هر گونه خسارت ناشی از آن بر عهده نمی گیرد؛

بازرسی توسط مقامات: حمل کننده در صورت خسارت در زمان بازرسی به دستور مقامات، مسئولیت هیچ گونه خسارت یا تاخیری را بر عهده نمی گیرد و بازرگان ملزم به پرداخت هر گونه هزینه ای می باشد که حمل کننده در این خصوص متحمل شده است.

طبق بند ۱۱، حمل کننده در قبال خسارت، زیان و یا کسری کالا در کانتینری که توسط فرستنده بارگیری شده است و حمل کننده دخل و تصرفی در مواردی مثل بسته بندی، نحوه بارچینی، شرایط نامناسب کانتینر، دمای کانتینر یا کالا نداشته است، هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نمی گیرد.

طبق بند ۱۲ حمل کننده و یا هر کدام از پیمانکارانش می توانند در هر زمان کانتینر یا هر بسته ای را به منظور بازرسی و اطمینان از وزن کالا و کانتینر باز کند.

طبق بند ۱۳ حمل کننده اگر متوجه شود که کالا به علت شرایط ذاتی خود، قابل حمل نمی باشد و یا نمی تواند آن را بدون هزینه اضافی حمل کند، می تواند بدون اطلاع قبلی بازرگان هزینه را اضافه نماید یا کالا را در هر مکان ممکن رها کند، بفروشد، انبار کند و یا امحاء کند.

طبق بند ۱۴ وظایف بازرگان / فرستنده در ادامه می آید:

همه افرادی که طبق بند ۲، بازرگان خوانده می شوند موظف به اجرای تمام مقررات این بارنامه می باشند. همچنین فرستنده/ بازرگان تضمین می نماید:

 

  • تمام اطلاعات مندرج در بارنامه صحیح باشد؛

  • کانتینری که متعلق به حمل کننده یا نماینده اش نیست مطابق استانداردهای ایزو باشد؛

  • تمامی قوانین گمرک را رعایت نماید؛

  • کانتینرها را صحیح، سلامت و تمیز به محل تعیین شده توسط حمل کننده یا پیمانکارانش بازگرداند؛

  • حمل کننده را در قبال هرگونه خسارت و زیان توسط کانتینر از زمانی که به او تحویل شده است مصون بدارد.

 

 

طبق بند ۱۵ الف) اطلاعات مندرج در بارنامه که توسط بازرگان ارائه شده است تنها برای استفاده خودش است و حمل کننده هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت آنها ندارد.

ب) هر گونه اطلاعات مندرج در بارنامه در خصوص قرارداد فروش، صورتحساب، اعتبار اسنادی یا هر قرارداد دیگری که حمل کننده جزئی از آن نیست صرفا به درخواست خود بازرگان بوده و به معنای ارزش واقعی کالا یا هر چیز دیگر نیست.

طبق بند ۱۶ حمل کننده یا پیمانکارانش مسئول هر گونه ضرر و زیان در اثر آتش سوزی نیست مگر آنکه خودش مقصر بوده باشد.

طبق بند ۱۷ الف) کرایه حمل و دیگر هزینه ها در زمان دریافت کالا توسط حمل کننده در مبدا، قابل پرداخت می باشد و حتی در صورت گم شدن کالا و عدم بازگردانی نیز باید به همراه تمامی هزینه ها پرداخت شود.

ب) اگر اطلاعاتی که برای محاسبه کرایه حمل بوده است توسط بازرگان اشتباه اظهار شده باشد دو برابر کرایه حمل جدید (با توجه به ارزش واقعی آن) منهای کرایه حمل قبلی باید پرداخت گردد.

پ) تمام طرف های مذکور در تعریف بازرگان در زمان مقتضی موظف به پرداخت تمام کرایه حمل، دیرکرد عودت کانتینر خالی، خسارت همگانی و یا هر گونه هزینه دادگاه و یا وکلا ، می باشند؛

ت) پرداخت به هیچ کس به جزحمل کننده یا نماینده قانونی اش، به عنوان پرداخت تلقی نخواهد شد.

طبق بند ۱۸ حمل کننده حق حبس کالا در صورت عدم پرداخت هر گونه هزینه اعلام شده توسط حمل کننده را دارد که می تواند آن را در هر زمان و مکانی اعمال نماید و کالا را به فروش بگذارد.

طبق بند ۱۹ انتخاب نحوه بارچینی یا قرار دادن کالا یا کانتینر روی عرشه کشتی با حمل کننده است و او می تواند بدون اطلاع قبلی بازرگان این کار را انجام دهد و اگر حمل کننده کالا یا کانتینر را روی عرشه قرار دهد، هیچ گونه مسئولیتی بابت خسارت و هر گونه ضرر و زیان حتی در صورت تقصیر خود حمل کننده یا خدمه اش متوجه او نخواهد بود.

طبق بند ۲۰ حمل کننده هیچ گونه مسئولیتی در قبال حمل حیوانات زنده بر عهده نمی گیرد.

طبق بند ۲۱ حمل کننده این حق را برای خود محفوظ می دارد که بدون هیچ گونه اطلاع قبلی به بازرگان:

کالا را با هر وسیله ای علاوه بر/ به جز آنچه در بارنامه ذکر شده حمل کند؛

هر جایی که خواست کانتینر یا وسیله انبار آن را باز کند، کالا را تخلیه و سوار کانتینر دیگری نماید؛

هر مسیری را با هر سرعتی انتخاب نماید؛

طبق قوانین و دستورات مقامات رسمی عمل نماید؛

کشتی را به حوضچه تعمیرات ببرد.

طبق بند ۲۲ در هر مکان یا زمان، کشتی با مانع، خطر، مشکل یا تاخیر مواجه شد، حمل کننده اجازه دارد محموله را بدون اطلاع قبلی الف) در هر کجا پیاده کند و از طریقی دیگر به مقصد نهایی بفرستد بدون اینکه تضمین زمان حمل را نماید، ب) حمل را تا اطلاع ثانوی متوقف نماید و کالا را در ساحل یا روی آب انبار نماید، ج) حمل را به کل متوقف نماید و کالا را در هر کجا که ایمن دید به بازرگان تحویل دهد. در هر صورت نیز بازرگان موظف به پرداخت کرایه حمل به طور کامل می باشد.

طبق بند ۲۳ در هنگام حمل کالای خطرناک حمل کننده حق دارد چه زمانی که از ذات کالا با خبر است و چه زمانی که از آن اطلاع ندارد، در صورت تشخیص هر گونه خطر احتمالی کالا، آن را تخلیه یا امحاء نماید که در این صورت حمل کننده نه تنها ملزم به پرداخت هیچ گونه وجهی برای جبران خسارت نمی باشد بلکه بازرگان موظف به پرداخت تمام کرایه حمل بعلاوه هر گونه هزینه دیگری که حمل کننده متحمل شده است، می باشد.

 

طبق بند ۲۴

الف) حمل کننده موظف نیست ورود کالا را به اطلاع گیرنده مطلع (Notify Party) برساند؛

ب) بازرگان موظف است بار را به محض قابل دریافت بودن در اسرع وقت از حمل کننده تحویل بگیرد و در غیر اینصورت حمل کننده می تواند کانتینر را تخلیه نموده و کالا را در هر جایی که صلاح دید، انبار نماید؛

پ) اگر بازرگان پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ بند ۲۴ (ب) اقدام به دریافت کالا ننماید، حمل کننده حق دارد بدون اطلاع قبلی به بازرگان کالا را امحاء نماید و یا بفروشد تا هزینه هایش جبران گردد که در نهایت نیز اینگونه تلقی می شود که بازرگان هر گونه حقی نسبت به کالا را از خود ساقط نموده است.

ت) اگر بازرگان درخواست تغییر محل تحویل کالا را نماید و حمل کننده نیز آن را قبول نماید، حمل کننده اجازه دارد شرایط و مسئولیت های این بارنامه را تا زمان تحویل در مقصد اصلاحی تمدید نموده و یا می تواند این شرایط را تمدید ننموده که در این صورت هر گونه مسئولیتی را از خود سلب نموده است و تنها به عنوان نماینده بازرگان برای تحویل کالا محسوب می شود. همچنین زمانی که حمل کننده قرار است کانتینر دربست را در چند مکان مختلف تخلیه نماید، این قرارداد در زمان تحویل کانتینر پلمپ شده به اولین مقصد به اتمام می رسد.

ث) در صورت اجرای بند ۲۴ (ب) و در صورتی که حمل کننده مجبور به واگذاری کالا در اختیار مسئولین و یا مقامات بندری و گمرکی شود، این واگذاری به منزله تحویل به بازرگان تلقی خواهد شد.

ج) این بارنامه تنها در صورتی قابل معامله است که در قسمت گیرنده عبارت “To Order of” (به دستور) قید گردد و در غیر اینصورت بارنامه غیر قابل معامله می باشد و تنها با احراز هویت شخص مذکور در بارنامه قابل تحویل است و با آن همانند راهنامه برخورد می گردد.

طبق بند ۲۵ تنها در صورت تسلیم همه بارنامه های صادر شده به حمل کننده و صدور اجازه نامه برای تحویل کانتینر به یک محل، کانتینر به یک شخص تحویل می شود و در غیر اینصورت حمل کننده می تواند کانتینر را باز نموده و طبق بارنامه صادر شده آن را همانند خرده بار تحویل صاحبان کالا دهد و تمام هزینه ها را نیز به همین صورت پوشش دهد.

اگر این بارنامه مخصوص کانتینر دربست دارای چند بارنامه و شامل کالاهای مختلفی از جمله بدون بسته بندی (فله) باشد، در صورت غیر قابل شناسایی بودن، خسارت دیدن و یا کسری، هیچ گونه مسئولیتی متوجه حمل کننده نخواهد بود و هر کدام از گیرندگان موظف به تحویل گرفتن محموله خود با هر وضعیت یا کسری خواهند بود.

طبق بند ۲۶

الف) حمل کننده می تواند خسارت همگانی را در هر مکان و هر ارز مرجع که انتخاب نماید، دریافت کند و هر گونه اعتراض طبق قوانین انگلستان بررسی خواهد شد.

ب) بازرگان باید ارزش کالای خود را در صورت درخواست از طرف حمل کننده اعلام نماید و به همان اندازه نزد حمل کننده سپرده بگذارد. اگر حمل کننده قبول نماید که بدون دریافت سپرده، کالا را تحویل دهد بازرگان موظف به پرداخت هر گونه هزینه از جمله خسارت همگانی، عملیات نجات و یا هزینه های ویژه به حمل کننده خواهد بود.

پ) حمل کننده می تواند با کمک بازرس کشتی را ارزشگذاری نماید.

ت) New Jason Clause: در صورتی که قبل از شروع سفر به هر علتی هر گونه زیانی که مشمول خسارت همگانی شود، به وجود آید، بازرگان موظف به پرداخت همه هزینه های خسارت همگانی، عملیات نجات یا هزینه های ویژه خواهد بود. در صورتی که عملیات نجات انجام شود، اگر کشتی متعلق به حمل کننده باشد، همه هزینه ها بدون هیچ کم و کاست قابل دریافت می باشد.

ث) حمل کننده به هیچ وجه بازرگان را در قبال پرداخت خسارت همگانی ، مصون نمی دارد مگر آنکه اتفاق تماما به دلیل غفلت خود حمل کننده بوده باشد.

ج) نرخ تسعیر ارز به نسبت روز پرداخت خسارت همگانی محاسبه خواهد شد.

چ) اگر حمل کننده یا هر شخص دیگری که این حق را دارد به منظور دریافت خسارت همگانی از بازرگان از حق حبس کالا استفاده نماید، تمامی هزینه ها بر عهده بازرگان خواهد بود.

ح) در صورتی که کاپیتان کشتی با مشورت مالکین کشتی یا به تنهایی تصمیم به اجرای عملیات نجات بگیرد بازرگان موظف به قبول کاپیتان به عنوان مجری این عملیات و حمل کننده به عنوان شخص تسویه کننده این حساب می باشد.

خ) اگر بازرگان تا سه ماه بعد از اعلام نرخ خسارت همگانی آن را پرداخت ننماید، پس از آن موظف به پرداخت سود سالیانه ۲ درصد بالاتر از نرخ سود سپرده مصوب بانک مرکزی کشور محل تسویه می باشد.

د) حمل کننده اجباری برای درخواست یا دریافت خسارت همگانی متعلق به کالای بازرگان ندارد.

طبق بند ۲۷ الف) در صورت هر گونه خسارت یا زیان قابل تشخیص یا پنهان بازرگان موظف است ظرف مدت ۳ روز بعد از دریافت کالا، آنرا کتبا به اطلاع حمل کننده برساند و در غیر اینصورت آنچنان تلقی خواهد شد که عین کالای مذکور در بارنامه را تحویل گرفته است.

ب) اگر بازرگان در صورت هر گونه عدم تحویل، تاخیر در تحویل یا خسارت و گم شدن کالا تا ۱ سال بعد از دریافت کالا یا زمانی که باید کالا تحویل می شده است طرح دعوی ننماید، پس از آن هر گونه مسئولیتی در این خصوص از حمل کننده ساقط خواهد شد.

پ) در موارد حملی به غیر از حمل دریایی، اگر بازرگان در صورت هر گونه عدم تحویل، تاخیر در تحویل یا خسارت و گم شدن کالا تا ۹ ماه بعد از دریافت کالا یا زمانی که باید کالا تحویل می شده است طرح دعوی ننماید، پس از آن هر گونه مسئولیتی در این خصوص از حمل کننده ساقط خواهد شد.

طبق بند ۲۸ الف) هیچ چیزی در این بارنامه نمی تواند حمل کننده را از حقوق قانونی خود یا هرگونه معافیت یا محدودیت در مسئولیت هایش که توسط قانون برایش تعیین شده است، ساقط نماید.

ب) بازرگان قبول می نماید که حمل کننده حق دارد طبق هر کنوانسیونی، مسئولیت های خود را محدود نماید؛ حتی در صورتی که فضای روی کشتی را از شخص دیگری اجاره نموده باشد.

پ) به هیچ وجه مسئولیت حمل کننده یا کشتی در قبال هر گونه خسارتی بیش از ۱۰۰ پوند استرلینگ نخواهد بود مگر آنکه بازرگان ارزش واقعی کالا را قبل از حمل اعلام نموده باشد و بابت آن اضافه کرایه حمل را پرداخت نموده باشد؛ در غیر اینصورت هر گونه اعلام ارزش تنها برای محاسبه کرایه حمل بوده است و مشمول قضیه فوق نخواهد بود. همچنین هر کانتینر، پالت، یا هر وسیله ای شبیه آن که برای تجمیع کالاهای مختلف استفاده می شود به عنوان یک بسته تلقی خواهد شد.

ت) جبران خسارت بر اساس ارزش زمان تحویل کالا در مقصد و نرخ FOB/FCA بعلاوه کرایه حمل و بیمه خواهد بود. (ارزش CIF کالا)

ث) اگر در کالای تحویل شده به بازرگان کسری کالا دیده شود، حمل کننده می تواند جایگزین آن کالا( کالایی شبیه آن و با همان کیفیت) را به انتخاب خود با علائم متفاوت یا بدون علائم به بازرگان تحویل دهد و بازرگان موظف به قبول آن خواهد بود.

طبق بند ۲۹ هیچ شخصی به جز حمل کننده اجازه تغییر شرایط یا حذف آن را بدون اجازه کتبی از حمل کننده ندارد.

طبق بند ۳۰ اگر هر کدام از بندهای این قرارداد با قوانین کنوانسیون های بین المللی یا ملی منافات داشته باشد تنها همان میزانی که عدم تطابق در آن وجود دارد، باطل و بدون ارزش تلقی خواهد شد.

 

طبق بند ۳۱ اگر بازرگان طرف قرارداد این بارنامه شرکت NVOCC باشد، و قراردادهای حمل دیگری با طرف های دیگر بسته باشد، آن شرکت تضمین می نماید در قراردادهای مربوط به این بارنامه عین شرایط این بارنامه را ذکر نموده و همچنین حمل کننده را از هر گونه مسئولیت در این خصوص مصون بدارد.

طبق بند ۳۲ Both to Blame Collision Clause: در حادثه تصادمی که هر دو کشتی مقصر بوده اند، مالکین کالای این بارنامه حمل کننده را در قبال خسارت یا مسئولیت در برابر کشتی دیگر به همان اندازه که به کالای خودشان آسیب رسیده، مصون می دارند.

طبق بند ۳۳ اگر این بارنامه تحت قیمومت شرایط و قوانین یک قراداد اجاره کشتی باشد و هر کدام از آن شرایط با قوانین مذکور در بند ۵ این بارنامه که حاکم بر آن می باشد منافات داشته باشد، تا آنجایی که به حمل کننده و طرف سوم دارنده این بارنامه مربوط می شود، همان شرایط نقیض و نه بیشتر، بدون ارزش تلقی خواهند شد.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

نویسنده: علی کریم

Karim@Douraghi.com

دسته بندی ها ::
  حمل و نقل کانتینری, خطوط کشتیرانی, درس های بازرگانی
این پست به اشتراک گذاشته شد 0 بارها
 000
درباره فروشگاه

 Ali Karim

  (67 مقالات نوشته شده توسط)

Ali Karim

لغو پاسخ

لطفاً ایمیل درگاه پرداخت خود را وارد کنید .