دورقی
اولین شرکت حمل و نقل بین المللی خانوادگی تاسیس شده در سال 1918
در مورد ما بیشتر بدانید
فلسفه سازمانی
شرکت دورقی از دیرباز پیشگام صنعت حمل و نقل بین المللی بوده است کمانکه برای اولین بار ...
بیشتر بدانید
بلاگ
همیشه ترویج دانش جمل و نقل جزء اهدافمان بوده است زیرا آنچه یک کسب و کار را متمایز می نماید، کمک به جامعه خویش برای تعالی است.
بیشتر بدانید

فلسفه وجودی دورقی

فلسفه وجودی یک سازمان در واقع بیانگر جهان بینی آن و تبیین کننده رفتارهایی است که شرکت فعالیت های خود را بر آن مبنا تنظیم می نماید .  ما بر این باوریم که :

حمل و نقل بین المللی از اعضای مهم بدنه اقتصادی کشور است زیرا صادرات و واردات نقش تعیین کننده ای در توسعه اقتصادی کشور دارد. به همین دلیل خوشحالیم که در این نقطه حساس فعالیت می کنیم و اینرا وظیفه خود می دانیم با ارائه خدمات به موقع، متعهدانه، به صرفه و با دقت به همراه  ارائه بهترین الگوها برای حملی مطمئن و متناسب با نیازها، در تجارت کشورمان نقشی موثر و مفید ایفا کنیم.  همچنین ما در دورقی تلاش می کنیم تا آنجا که می توانیم از خدمات داخلی بهره ببریم تا کمترین ارز از ایران خارج شود.    

خدمات حمل و نقل بین المللی ما