رسالت سازمانی دورقی

 ما بر این باوریم که :

حمل و نقل بین المللی از اعضای مهم بدنه اقتصادی کشور است زیرا صادرات و واردات نقش تعیین کننده ای در توسعه اقتصادی کشور دارد. به همین دلیل خوشحالیم که در این نقطه حساس فعالیت می کنیم و اینرا وظیفه خود می دانیم با ارائه خدمات به موقع، متعهدانه، به صرفه و با دقت به همراه  ارائه بهترین الگوها برای حملی مطمئن و متناسب با نیازها، در تجارت کشورمان نقشی موثر و مفید ایفا کنیم.  همچنین ما در دورقی تلاش می کنیم تا آنجا که می توانیم از خدمات داخلی بهره ببریم تا کمترین ارز از ایران خارج شود.  

خدمات حمل و نقل بین المللی ما

برای دریافت نرخ حمل دقیقتر این فرم را پر کنید.